Wijsgerige pedagogiek

De omgevallen boekenkast € 2,50
De omgevallen boekenkast - E-book

Bijlagen bij Verena Mayer 'Husserl, denken zonder oordelen'Het Fenomenologisch archief van Abraxas|Zuider-Amstelboeken is een dynamisch project en toegankelijk ter lering en de vermaak. De QR-code geeft de laatste update weer. https://indd.adobe.com/view/d26ed613-4878-45e7-97c0-a5bd07052276