Strips

De meermin van Terschelling € 24,50
De meermin van Terschelling

Aan de haven van West - onder Het Wakend Oog - vertelt stuurman J. Cupido wat matroos Haring was overkomen. Arne Zuidhoek had ooit met Haring gevaren op de kustvaarder MS Van Brakel van de firma Vermaas te Rotterdam, toen Haring ter hoogte van Terschelling overboord was geslagen.Om het verhaal goed te kunnen schilderen bezocht Arne Zuidhoek de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en schreef hij zestig boeken over zaken die met de zee van doen hebben. Deze zijn gepubliceerd bij de grootste en de kleinste uitgevershuizen van ons land.Het verhaal van De Meermin van Terschelling greep Arne Zuidhoek dermate aan dat hij het eiland zelden nog bezoekt. Soms, soms kom je hem er tegen. Hij staat aan de branding en tuurt over het water... Alsof hij ergens op wacht...

Wapper II € 34,95
Wapper II

In 1974 trok een boek de aandacht als de "sensatie van de Boekenweek". Het ging om Verzinsels van Vader Wapper. In dit boek was geen letter gezet: tekeningen gingen over in met de hand geschreven woorden en woorden in tekeningen. Een monnikenwerk. Het ging om vier sfeervolle verhalen waarin "pauzes" waren ingelast, met puzzels, advertenties en stripverhalen als tijdspassering. Zelden is er binnen één kaft zo met beeld en woord geëxperimenteerd. Op de omslag en ook in het binnenwerk ontbrak de naam van de schrijver/tekenaar. Nu, ruim veertig jaar later, verschijnt de opvolger van dit "Wapperboek". In kleur. Ditmaal vermeldt het omslag de titel: WAPPER2, terwijl de naam van de maker in het colofon is opgenomen. Het blijkt om Arne Zuidhoek te gaan. Een man die na 1974 ergens op de wereld verbleef, intussen zijn beeldend werk in binnen- en buitenland tentoonstelde en een 60-tal boeken op zijn naam heeft staan. Uitgeverij TIEM publiceerde dit jaar in de PROMINENT-reeks zijn Vervloekt en Vereerd, een verzameling novellen over vrouwelijke zee-avonturiers. WAPPER2, met als ondertitel "De man die geen 'nee' kon zeggen", werd volbracht na honderden en honderden uren aan geconcentreerd tekenwerk en kwam tot stand met bemoeienis van de Utrechtse graficus Julius de Goede.